What Is D.A.F?

Günümüzün yeni medyası internet, bilgi paylaşımının en yoğun var olduğu bir alan olarak belirmektedir. Digital Art Forest ‘ da bu alanda teknolojiyi sanatla birleştirerek sanatçıların yarattıkları eserleri farklı tasarımlar ile , 3 boyutlu sergileme imkanı ve sanatçı videoları ile gerek sosyal medyada gerek web sitesinde geniş bir kitleye sunmayı, hedefleyen yeni bir sanal mekandır.

Dijital sergileme , yaratılan sanat eserlerine orijinallerinin dışında bir perspektif ile izleyiciye duyusal ögeler yoluyla farklı bir deneyim yaşatmaktadır.
Bu proje ile amacımız izleyicilerin zaman kısıtlaması olmadan , fiziksel erişim sağlamasına gerek duyulmadan kolayca ziyaret edebilecekleri sanal bir ‘’ yeni mekan ‘’ algısı yaratmaktır. İzleyici , sanatçılar ve eserleri hakkında yazılı ve görsel olarak istediği zamanda ve ortamda bilgiye ulaşacaklardır.
Bu tür dijital sergi tasarımları daha fazla kitleye ulaşılmaktadır.

Today’s new media, the internet, appears as an area where information sharing is the most intense. Digital Art Forest is a new virtual space that combines technology with art in this field and aims to present the works created by artists with different designs, in 3D opportunities and artist videos to a wide audience both on social media and on the website. Digital exhibition gives the audience a different experience through sensory elements with a perspective other than their original. Our aim with this project is to create a virtual ” new space ” perception that viewers can easily visit without the need for physical access, without time limitation.

The audience will access information about the artists and their works in written and visual form and at any time.
Such digital exhibition designs reach more audiences.

close

Online Başvuru